Now We Do It for Real

Hans Bryssinck & Zhana Ivanova
2011

met Zhana Ivanova & Hans Bryssinck; Hendrik Willekens en Mariangela Tinelli

artistiek advies Andrew Fremont Smith

een productie van Het Veem Theater
ondersteund door Beursschouwburg (Brussels), wp Zimmer (Antwerp), Fonds BKVB (Amsterdam)

©Hans Bryssinck & Zhana Ivanova

Now We Do It For Real is een samenwerkingsproject dat gepresenteerd wordt in een reeks van 12 episodes, en waarvan dit de vierde is. Het format blijft hetzelfde gedurende de hele reeks, maar de inhoud verandert bij elke nieuwe episode.

In iedere episode creëren Bryssinck en Ivanova een performance, gebaseerd op de dynamiek van een conversatie. Ze converseren daarbij niet bepaald in woorden en zinnen, maar presenteren dingen aan elkaar. De een laat iets zien, de ander antwoord door iets anders te laten zien. De keuze van het materiaal onthult het specifieke denkproces van elk van hen. Doorheen die uitwisseling laten ze associaties en verbanden ontstaan die leiden tot ongewone constellaties.

©Heidi Vogels
©Heidi Vogels
©Heidi Vogels
©Heidi Vogels
©Heidi Vogels
©Heidi Vogels
©Heidi Vogels
©Heidi Vogels