The Kindness of Geometry

Hans Bryssinck & Dolores Bouckaert in collaboration with Aarich Jespers
2011

Muzikale performance van en met Hans Bryssinck, Dolores Bouckaert & Aarich Jespers
Kostuums Christoph Hefti, Carmel Peritore, Basten Basstanie
Lichtontwerp Jan Maertens
Artistiek advies Marc Vanrunxt, Kate McIntosh
Scenografie Sven Boels, Brecht Bryssinck, Lena Bryssinck, Ingrid Casteleyn, Stief Desmet, Nele Huygens, Bram Soli
Technisch support Vincent Tetaert
Productie Margarita for SPIN
Co-productie Beursschouwburg (B)
In samenwerking met Campo (B), Vooruit (B), Kc BELGIE (B)
Met de steun van de Vlaamse Overheid, Vlaamse Gemeenschapscommissie, Provincie Oost-Vlaanderen

©Kris Dewitte

"Yes, and I personally met the devil at least three times face to face."

In deze muzikale voorstelling jagen Dolores Bouckaert en Hans Bryssinck extatische ervaringen na. Ze hopen daarin aanwijzingen te kunnen vinden voor het bestaan en de nabijheid van God. Bestaat er zoiets als een shortcut naar God? Samen met Aarich Jespers bouwden ze een muzikale machine, die ze hun extatische ervaringsmachine noemen. Die machine leidt je binnen in een aparte klankenwereld die achtereenvolgens ervaringen van devotie, vertwijfeling en totale bezetenheid oproept en ons alsmaar meer in hogere sferen brengt.

"Die mix van Mexicaanse en Roemeense religieuze rariteiten maken van 'The kindness' een imaginair shoppen door de supermarkt van godsdienstig sentiment en extase. Met als klap op de vuurpijl de 'verrijzenis' van Bouckaert. Toch is dit geen klucht. De voorstelling steekt niet de draak met godsdienstige gevoelens, maar probeert hun aard en soortelijk gewicht uit. Wat is dit? Wat doet dit met ons? Antwoorden komen daar niet meteen uit voort. Er zijn veel uiterlijkheden, die diepgang en waarheid suggereren. Maar zijn die er ook? Of is religie vooral veel inbeelding en mooi theater?" (Pieter T'Jonck, De Morgen)

Luister naar een radio interview hier

©Kris Dewitte
©Kris Dewitte
©Kris Dewitte
©Kris Dewitte
©Kris Dewitte
©Kris Dewitte
©Kris Dewitte

Past

05-06.04.2012
26.02.2011

Belgie Kunstencentrum, Hasselt (BE)

18.02.2011

Something Raw/ Brakke Grond, Amsterdam (NL)

11-12.02.2011

Beursschouwburg, Brussels (BE)