SPIN NIGHT #4

SPIN OFF, 2012

Diederik Peeters & Hans Bryssinck nodigen 2 compaƱeros uit, alsook Danai Anesiadou, Sara Manente, Christoph Meierhans, Klaas Tindemans en Adva Zakai. Ze stellen tevens een boek van Mette Edvardsen voor, als een film van Harald Thys & Jos de Gruyter en ze lezen voor uit de tentoonstellingscatalogus For the blind man looking in the dark room for the black cat that isn't there.

Production SPIN

Coproduction Beursschouwburg

painting: Michael Van Den Abeele

Een SPIN night is een publieke avond samengesteld door een kunstenaar rond een urgente vraagstelling die voortkomt uit hun praktijk. Deze SPIN night wordt samengesteld door Diederik Peeters en Hans Bryssinck. Zij flirten in hun werk regelmatig met wat ze zelf niet weten, niet kunnen begrijpen of niet kunnen controleren. Dat levert niet geheel ongewild heel wat verwarring op, soms bij henzelf, maar evengoed bij de toeschouwer. In SPIN night #4 onderzoeken ze de potentie van verwarring en van het niet weten.

De avond krijgt de vorm van een geanimeerd rondetafelgesprek. Klaas Tindemans, dramaturg en docent, schuift mee aan tafel vanuit zijn achtergrond als rechtsfilosoof om het te hebben over interpretatie, paradoxen en absolute zekerheid binnen de rechtspraak. Voor de gelegenheid worden ook enkele compaƱeros uitgenodigd, het 'niet-professionele' publiek van BUDA Kortrijk.De kunstenaars Danai Anesiadou, Sara Manente, Adva Zakai en Christophe Meierhans worden aan de tand gevoeld over de meer duistere momenten van het artistieke proces. En om sommige van de argumenten kracht bij te zetten (of te ontkrachten) wordt beroep gedaan op kunstenaarsboeken, tentoonstellingscatalogi en films.

Om een plaats aan de tafel te verzekeren is reservatie verplicht. Voertaal is Engels.