Although We Fell Short

Tim Etchells with Kate McIntosh
Performance, 2011

Written and directed by Tim Etchells

Performed by Kate McIntosh

Lighting design Nigel Edwards

Produced by Forced Entertainment

Commissioned by Kaaitheater & Siemens Stiftung

©Tim Etchells

Vrolijk en verwarrend

Uit brokstukken en fragmenten van andere toespraken bouwt schrijver en theatermaker Tim Etchells een nieuwe voorstelling op: een speech voor performanceartieste Kate McIntosh. Tekstflarden van hedendaagse en historische politieke campagnes, partijcongressen, debatten, aftredingspeeches en revolutionaire traktaten smeedt Etchells om tot een tekst vol onverwachte wendingen en aanvaringen. Betekenissen worden vervormd en woorden geweld aangedaan tot ze betekenis krijgen, verliezen en weer terugvinden. Although We Fell Short stemt tot vrolijkheid en verwarring, en test vertrouwde strategieën van de politieke redekunst op hun breekpunt.