← ABOUT

S P I N

S P I N is an independent support and research platform for artistic practice, currently carried by Hans Bryssinck, Kate McIntosh, Diederik Peeters, Laura Deschepper and Sarah Parolin. S P I N is a Brussels organisation, with collaborators also currently active in Rotterdam, Berlin and Mexico City.

Enerzijds verzorgt SPIN op langere termijn de administratieve en productionele omkadering voor de individuele kunstenaars die er bij betrokken zijn, met extra aandacht voor spreiding en visibiliteit. Deze omkadering moet de kunstenaars een minimum aan stabiliteit en artistieke continuïteit garanderen, zonder dat ze daarbij aan autonomie en flexibiliteit hoeven in te boeten. Om die ondersteuning te realiseren 'mutualiseren' de kunstenaars van SPIN ten eerste de nodige overheadkosten, gaan ze substantiële samenwerkingen aan met bestaande organisaties, en nemen ook zelf een actieve rol op in de interne werking van de organisatie.

Anderzijds zijn de kunstenaars van SPIN ervan overtuigd dat omkadering van hun praktijk niet alleen op zakelijk, maar ook op inhoudelijk en artistiek niveau nodig is. Daarom organiseert SPIN een reeks inhoudelijke projecten die inzetten op reflectie en onderzoek in dialoog met andere kunstenaars, het publiek, de sector en andere onderzoeksdisciplines. Ook deze vleugel van de werking van SPIN heeft meer artistieke continuïteit als gevolg, en levert een inhoudelijke verdieping op van de betrokken individuele artistieke trajecten voor, tussen, na of buiten creaties (projecten) om. Daarenboven plaatst ze de kunstenaar (opnieuw) als actieve initiatiefnemer in het culturele veld, en geven hem zodoende meer visibiliteit en maatschappelijke slagkracht.

SPIN blijft langetermijn- en inhoudelijke relaties opbouwen met Kunstencentrum BUDA(Kortrijk), Beursschouwburg (Brussel), Kaaitheater (Brussel), Pianofabriek kunstenwerkplaats(Brussel), Netwerk / Centrum voor Hedendaagse Kunst (Aalst).

In 2012 wordt SPIN structureel ondersteund door de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Vanaf 2013 is SPIN lange-termijn-resident bij Kunstencentrum BUDA en zal SPIN door deze organisatie ook structureel ondersteund worden.

Raad van Bestuur: Guy Bindels, Elena Filipovic, Petra Roggel, Agnès Quackels, Leen Laconte, Els Silvrants-Barclay, Helena Kritis, David Elchardus, Michel Quéré, Diederik Peeters, Hans Bryssinck, Kate McIntosh and Hilde D'haeyere.